RijeÄ Å¾upana Zadarske županije

Stipe Zrilić

Sažetak


Osobita mi je Äast i zadovoljstvo obratiti se Äitateljima zdravstvenog Äasopisa kako bih predstavio Zadarsku županiju kao zajednicu koja skrbi za zdravlje svojih žitelja ulažući u to ne samo znaÄajna financijska  sredstva, već i ljudske potencijale. 
S ponosom istiÄem kako smo mi jedna od prvih županija u Republici Hrvatskoj koja je donoÅ¡enjem Regionalnog operativnog program (ROP) tijekom 2003. godine zapoÄela strateÅ¡ko planiranje razvoja lokalne zajednice razradivÅ¡i kljuÄne odrednice i ciljeve sveukupnog razvoja.Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja