Kretanje zaraznih bolesti na području Međimurske županije

Višnja Smilović, Lidija Vrbanec Megla, Suzana Tarandek Strnad

Sažetak


UVOD

Zarazne  bolesti predstavljaju stalni neposredni ili potencijalni javnozdravstveni problem kako u Hrvatskoj tako i u cijelom svijetu. Danas su one pod nadzorom gotovo isključivo zbog kvalitetne provedbe programa  cijepljenja te osiguranja zdravstveno ispravne hrane i vode.  Pravovremeno  liječenje oboljelih također doprinosi u nadzoru nad zaraznim bolestima. Ipak ,najvažniji dio u nadzoru  je praćenje i izvještavanje o pojavi i kretanju zaraznih bolesti. Za što kvalitetniji nadzor potrebna je suradnja higijensko –epidemiološke službe i liječnika sa svih razina zdravstvene zaštite koji odmah trebaju prijaviti sumnju na bolest ili bolest, a što je i obvezno sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Podaci o zaraznim bolestima u Hrvatskoj prijavljuju se epidemiološkoj službi svakog Zavoda za javno zdravstvo, a oni prijavljuju epidemiološkoj službi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). HZJZ informacije o zaraznim bolestima upućuje stručnoj javnosti, javnim medijima i stanovništvu, ali i prosljeđuje podatke u Svjetsku zdravstvenu organizaciju i prema mrežama EU odnosno ECDC-a Eurosurveillance.

Ključne riječi


zarazne bolesti; Međimurska županija; dvadesetogodišnje razdoblje; povoljna epidemiološka situacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja