Međimurska županija-Zdrava županija - Program «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici»

Renata Kutnjak Kiš, Elizabeta Najman Hižman

Sažetak


VIZIJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KAO ZDRAVE ŽUPANIJE

„Ako hoćete naučiti ljude raditi brodove, nemojte ih poučavati drvodjelstvu, već ih učite da sanjaju o dalekim plavim morima“ (Vikinška izreka)

2008.
Međimurska županija je županija zdravih i sretnih ljudi koji su spremni preuzeti vlastitu odgovornost za zdravlje, ali su svjesni utjecaja na zdravlje političkih odluka koje se donose kako u našoj županiji tako i u Republici Hrvatskoj i žele utjecati na njihovo donošenje kroz vlastitu aktivnu participaciju.
Odgovornost za zdravlje spremni su preuzeti također i političari te dužnosnici regionalne i lokalne samouprave stvarajući tako preduvjete za bolje zdravlje u gradovima i općinama Međimurske županije.
Zdravi i sretni ljudi preduvjet su osobnog razvoja i napretka kao i gospodarskog napretka cijele županije, a tako i šireg okruženja. Stoga je ulaganje u zdravlje i planiranje za zdravlje jedan od prioriteta Međimurske županije. Gospodarski sektor također je svjestan važnosti ulaganja u zdravlje svojih zaposlenika. 
Zdravstvene i socijalne ustanove Međimurske županije sve su efikasnije na polju unapređenja zdravlja i prevencije bolesti, a jača i uloga odgojno-obrazovnih ustanova u zdravstvenom odgoju djece i mladih.
Kroz suradnju građana, stručnjaka i političara prepoznajemo potrebe naših stanovnika, odabiremo prioritete, te pronalazimo i financiramo najuspješnije metode za zadovoljavanje tih potreba. Osim intersektorske suradnje na lokalnom nivou, promičemo suradnju između županija kao i na nacionalnom nivou te međunarodnu suradnju.

Zdravlje nam omogućuje život u svoj njegovoj punini, stoga je naš slogan – „Zdravlje je sloboda“!


Ključne riječi


Rukovođenje i upravljanje za zdravlje-Zdrave županije; Međimurska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja