Programi ranog otkrivanja raka u Međimurskoj županiji

Renata Kutnjak Kiš

Sažetak


Maligne bolesti predstavljaju značajan javnozdravstveni problem u Međimurskoj županiji. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, ukupan broj novodijagnosticiranih bolesnika s invazivnim rakom 2007. godine (bez raka kože) za Međimursku županiju je iznosio 529, a bio je registriran u 284 osobe muškog spola i 245 osoba ženskog spola. Standardizirana stopa incidencije od raka u muškaraca bila je te godine najviša od svih županija i iznosila je 567,1/100.000 st., dok je stopa incidencije u žena također bila viša od prosjeka za Hrvatsku i među najvišima od svih županija (437,3/100.000 st.).
Najčešće sijelo raka među ženama je rak dojke koji je bio dijagnosticiran u čak 69 žena. U odnosu na godinu dana ranije, kada je bilo registrirano 50 novih bolesnica, to je povećanje od 38%, što je velikim dijelom odraz provođenja skring mamografije, koja se u Međimurskoj županiji počela provoditi krajem 10. mjeseca 2006. godine. Rak debelog crijeva se po incidenciji u oba spola nalazi na drugom mjestu, 2008. godine je bilo registrirano 30 novooboljelih žena i 39 muškaraca. 
Rak je drugi najčešći uzrok smrti, od kojeg je 2008. godine u Međimurskoj županiji umrlo 357 osoba, što čini 28,1% od svih umrlih i stopu od 301,45/100.000 stanovnika. Najčešće sijelo raka po smrtnosti kod žena, 2008. godine bio je rak debelog crijeva od kojeg su umrle čak 34 žene, dok se rak dojke nalazi na drugom mjestu sa 16 umrlih žena. Po smrtnosti od raka u muškaraca, rak debelog crijeva se nalazi na drugom mjestu (iza raka bronha i pluća), a 2008. godine umrlo je 22 muškaraca. 
Što se tiče trendova, incidencija raka dojke i raka debelog crijeva je u Međimurskoj županiji, kao i u Hrvatskoj u porastu, dok smrtnost od raka dojke ima trend stagnacije, što je dijelom odraz oportunističke mamografije koja se provodi unatrag 12 godina, kao i uspješnijih metoda liječenja. Nažalost, smrtnost od raka debelog crijeva u žena ima izraziti trend porasta, a u muškaraca trend stagnacije, premda je smrtnost viša nego u žena. Odaziv na 1. krug programa ranog otkrivanja raka dojke u Međimurskoj županiji iznosi 81%, što je najviše u Hrvatskoj i na razini odaziva europskih zemalja te u skladu sa ciljevima nacionalnog programa. Odaziv programu ranog otkrivanja raka debelog crijeva je također najviši u Hrvatskoj i iznosi 29,4%, što nije u skladu s očekivanjima, ali je zadovoljavajući u odnosu na okolnosti u kojima se provodi. 
Temeljem ovih pokazatelja razvidno je kako treba i nadalje uložiti maksimalne napore da se programi ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva što uspješnije i kvalitetnije provode na lokalnoj ali i nacionalnoj razini, što će zasigurno u skoroj budućnosti rezultirati smanjenjem smrtnosti od tih sijela raka.

Ključne riječi


skrining; Međimurska županija; kolorektalni rak; rak dojke; incidencija; smrtnost; rezultati

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja