Uloga predškolskog psihologa - prevencija i rana intervencija

Joško Sindik

Sažetak


Rad psihologa u predÅ¡kolskim ustanovama slijedi suvremene pedagoÅ¡ke trendove a ujedno je dosljedno psihologijskoj znanstvenoj tradiciji. Istovremeno, on teži i funkcionalnom praktiÄnom djelovanju. Temeljne funkcije predÅ¡kolskog psihologa jesu: prevencija (procjena, identifikacija, edukacija) te rana intervencija (poduzimanje mjera). MeÄ‘utim, mnoÅ¡tvo definiranih radnih zadaća, s velikim brojem razliÄitih suradnika i oblika rada, ima loÅ¡ utjecaj na psihologa, osobito poÄetnika. U toj situaciji, on može izgubiti jasan uvid u strukturu i smisao radnih zadaća a odatle i svojih kompetencija povezanih s njihovim uspjeÅ¡nim izvrÅ¡avanjem. Stoga u ovom radu dajemo teorijski model u kojem se sve radne zadaće i naÄini njihova izvrÅ¡avanja strukturiraju u odnosu na dvije temeljne funkcije psihologa u predÅ¡kolskim ustanovama (najÄešće djeÄjim vrtićima): prevenciju i intervenciju. Preventivni programi, edukacija (roditelja i odgojitelja) i praćenje razvoja sve djece dijelovi su prevencije, dok je dijagnostika specifiÄnih posebnih potreba, savjetovanje odnosno direktna terapija utvrÄ‘enih posebnih potreba djece sastavni dio rane intervencije. Katkad iste metode rada mogu biti korisne i za prevenciju i za intervenciju.

Ključne riječi


strategija; psiholog; predškolski; obrazovanje; dječji vrtić

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja