Iskustvo majke-lijeÄnika s Valmod programom

Sandra Soldo Brkić

Sažetak


Mucanje je poremećaj govora u kojem je normalan tok govora prekinut Äestim ponavljanjem ili produljivanjem govornih zvukova, slogova ili rijeÄi ili osoba ne može poÄeti govoriti rijeÄ. Prekidi u govoru mogu biti praćeni uÄestalim treptanjem oÄiju, trzanjem glave, drhtanjem Äeljusti ili drugim neobiÄnim oblicima ponaÅ¡anja koje osoba koja muca radi dok pokuÅ¡ava govoriti. Situacije kao govor ispred viÅ¡e ljudi, stres ili razgovaranje na telefon Äesto pogorÅ¡avaju mucanje. Neke druge kao Å¡to su pjevanje ili govor nasamo, Äesto nisu problem.

 

Mucanje se najÄešće javlja u djece u dobi izmeÄ‘u 2. i 6. godina starosti koja razvijaju govor. DjeÄaci triput Äešće mucaju nego djevojÄice. Većina djece ipak preraste svoje mucanje te se procjenjuje kako manje od 1% odraslih muca. Mehanizam kako nastaje mucanje nije poznat iako ima razliÄitih teorija. Postoje razni oblici lijeÄenja mucanja, ali joÅ¡ uvijek ne postoji lijek koji će potpuno izlijeÄiti mucanje.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja