Približavanje Brisela ljudima s mentalnim zdravstvenim problemima – Mentalno Zdravlje Europa

Mary Van Dieve

Sažetak


Mental Health Europe (MHE) je nevladina i neprofitna organizacija posvećena promociji pozitivnog mentalnog zdravlja, prevenciji mentalnih poremećaja, poboljšanju brige, zauzimanju za socijalno uključivanje i zaštitu ljudskih prava osoba s mentalnim poteškoćama, njihove obitelji i stručnjake. Vizija MHE je postaviti mentalno zdravlje kao prioritet političkog spektra na bazi Europskih programa rada u zdravlju i socijalnoj skrbi, gdje bi ljudi s mentalnim poremećajima bili jednaki članovi društva s punim pristupom na sve usluge i gdje im je zagarantirana participacija na svim nivoima donošenja odluka. Vrijednosti MHE-a su bazirane na ponosu i poštovanju ljudi, jednakim mogućnostima i slobodi izbora, anti diskriminaciji, socijalnom uključivanju, demokraciji i sudjelovanju.

Za velik broj organizacija mentalnog zdravlja i Europljana s problemima u mentalnom zdravlju Brisel je česta riječ. Funkcioniranjem u nečemu što se čini jezik za sebe i utapanjem u birokraciji, EU donosi odluke koje su neuhvatljive za prosječnog Europljana. Ipak, za 25% europskih građana koji će ili jesu razvili mentalne probleme kroz svoj život, odluke donesene u Briselu imati će direktan utjecaj na njihove živote, bilo da je riječ o području zapošljavanja, beneficija za poremećaje, pristupa edukaciji ili zdravstvu. Slično, za organizacije koje rade u mentalnom zdravlju, EU pruža niz mogućnosti za financiranje i partnerstvo.

Međutim, veza između nacionalnih organizacija, ili (bivših) korisnika usluga ustanova mentalnog zdravlja i Europske Unije je često slaba, ili je čak nema. Srećom, organizacije poput Mental Health Europe (MHE) premošćuju ovaj ponor, predstavljajući organizacije i ljude zainteresirane za mentalno zdravlje na EU nivou, zastupajući prava osoba s problemima u mentalnom zdravlju, te pružaju korisne tečajeve o EU zakonodavstvu i pristupu strukturnim fondovima.

MHE igra važnu ulogu u podizanju svijesti i borbama s tabuima, stigmama i predrasudama povezanim s problemima mentalnog zdravlja. Blisko surađujući s EU tijelima – surađujući sa Europskom Komisijom i zadržavanjem službenih veza s regionalnim uredom WHO-a za Europu – MHE nastoji osigurati da je mentalno zdravlje visoko pozicionirano u Europskim programima. Kako je John Bowis, bivši član EU parlamenta jednom rekao „Mentalno zdravlje je na političkoj karti Europe i MHE je jedan od ključnih igrača koji su ga tamo smjestili. Od fundamentalne je važnosti da se glas MHE sada čuje jasno i glasno.“

MHE vjeruje da mnogo više može biti napravljeno u promociji mentalnog zdravlja i skrbi ako se obrate civilnom društvu, onima koji pate od mentalnih zdravstvenih problema, njihove karijere i obitelji. Stoga, MHE je odlučio 2012. godine posvetiti svoju konferenciju i usmjeriti je sa socijalnim determinantama mentalnog zdravlja, kako bi se naglasila uloga koju društvo igra i u jačanju i u prepoznavanju nejednakosti. MHE konferencija „Od individualne do kolektivne odgovornosti-socijalne determinante mentalnog zdravlja“ organizirati će se u Splitu, između 14-16.lipnja 2012. godine i ujediniti će stručnjake iz EU komisije, WHO-a i UN-a, da predstavljaju različite metode za poboljšanje socijalnog okružja u školama i na radnim mjestima, ohrabruju uključivanje unutar zajednice i razvoj snažnih mreža podrške koje mogu imati pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje. Stručnjaci će također pridonijeti s primjerima dobre prakse koji postoje u Europi.

Poseban satelitski simpozij za sudionike Jugoistočnih europskih zemalja biti će održan u četvrtak 14. lipnja i odnositi će se na „Post-traumatske stresne poremećaje i utjecaj na 2. i 3. generaciju“. Prepoznajući nedostatak usluga i podrške za osobe s mentalnim problemima u Istočnoj Europi, MHE odabire Hrvatsku kao mjesto svoje konferencije, nadajući se da će ovo povećati medijsku zastupljenost u pitanjima poteškoća u ovom području, te potaknuti razvoj pozitivnih politika.


Ključne riječi


mental health; Europe

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja