Pro Mente Hrvatska

Maja Sočo

Sažetak


Pro Mente Hrvatska mreža je udruga za mentalno zdravlje. Statut udruge i korištenjeimena, te partnerstvo među dvjema mrežama, odobreno je od strane Upravnog odbora ProMente Austrija, koja programe za zaštitu osoba s mentalnim poteškoćama provodi od 1960.godine. Čvrstog smo uvjerenja da samo zagovaranje bez podloge u sustavnom pružanju usluga nitimože biti kvalitetno, niti smije biti instrument rada samo po sebi ukoliko nije povezano snekim pružateljem usluga. Upitno je koliko netko tko nije u direktnom kontaktu, tko ne znapriču od početka do kraja, može zagovarati klijenta, neovisno o izobrazbi.Naime, već duže vremena postoje modeli financiranja udruga na način apliciranja popojedinim resornim ministarstvima, ne obazirući se na činjenicu koje od udruga pružajuusluge osobama s mentalnim poteškoćama na svakodnevnoj razini. Na neki način asagledavajući činjenice osnovana je mreža Pro Mente čiji programski ciljevi su:·

promocija pozitivnog mentalnog zdravlja;·

prevencija institucionalizacije i de institucionalizacija osoba s mentalnim poteškoćama;·

promocija socijalne uključenosti osoba s mentalnim poteškoćama;·

javno zagovaranje pozitivnog mentalnog zdravlja i kvalitetne provedbe nacionalnihzakona, pod zakonskih akata, strategija i pravilnika iz domene socijalne skrbi, zdravstva,školstva i pravosuđa;·

potpora samoorganiziranju i samo zagovaranju osoba s mentalnim poteškoćama;·

potpora civilnom društvu kroz osnaživanje udruga osoba s mentalnim poteškoćama, nalokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini;·

međusektorska suradnja i informiranje, te afirmacija udruga za mentalno zdravlje u zemljii inozemstvu.


Ključne riječi


mentalno zdravlje; pro mente

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja