Uvodna rijeÄ urednice teme

Ružica Čanić

Sažetak


PoÅ¡tovani Äitatelji,

Zaista se radujem Å¡to vas prilozima u ovom broj HÄŒJZ mogu ugostiti u naÅ¡oj najvećoj, a meni i najljepÅ¡oj, LiÄko-senjskoj županiji.

Tema ovog broja je „Zdravlje u LiÄko-senjskoj županiji“ a ZZJZ ima ulogu koordinatora izmeÄ‘u zdravstvenih i nezdravstvenih institucija Äiji djelatnici su na ovaj naÄin pokazali svoju kreativnost u naÄinu na koji skrbe o stanovniÅ¡tvu koja im je povjerena, u Å¡to se možete uvjeriti kroz raznovrsnost tema obuhvaćenih Älancima, prikazanih nakon pregleda najvažnijih zdravstvenih pokazatelja.

Drago mi je Å¡to u ovom broju Äasopisa možemo ugostiti državnog tajnika Ministarstva zdravstva mr. Dražena Jurkovića dr.med.,spec. javnog zdravstva, osnivaÄa i prvog ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo LiÄko-senjske županije. U svom intervjuu državni tajnik govori o povjesnom razvoju Zavoda, te o aktualnim temama iz zdravstvene reforme.

U ovom broju zapoÄinjemo i novu temu "Inovacije", kojom uredniÅ¡tvo HÄŒJZ želi podržati i poticati ideje, napore i iskustva naÅ¡ih praktiÄara koji teorijska rjeÅ¡enja primjenjuju u praksi. U ovom broju možete, pored ostalih, proÄitati i zanimljivi Älanak i inovativno rijeÅ¡enje autorice s naÅ¡eg podruÄja, kolegice Soldo o koriÅ¡tenju nove komunikacijske tehnologije (mobilne telefonije) za rjeÅ¡avanje osjetljivog zdravstvenog problema mladih.

Isto tako u ovom broju HČJZ donosimo i prilog o Velebitu, našem biseru među planinama, koja je imala važnu ulogu u osiguranju i unapređenju zdravlja naših građana. Nadam se da će tako biti i u budućnosti.

Koristim ovu priliku da svim autorima, uredniÄkom timu, uredniku broja i glavnom uredniku HÄŒJZ kažem iskreno hvala, a vama, dragi naÅ¡i Äitatelji, i svima nama želim svako dobro u 2011.godini.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja