Gluhi pacijent u sustavu zaštite zdravlja*

Ljubica Pribanić

Sažetak


Cilj ovoga istraživanja bio je procijeniti kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga osobama oštećena sluha iz perspektive gluhe, odnosno nagluhe osobe.

Uzorak je činilo 65-ero gluhih i nagluhih osoba od 20 do 84 godine starosti. Podatci su prikupljeni Upitnikom PKPZU koji se sastoji od: općih pitanja (dob, spol, stupanj oštećenja sluha, primarni oblik komunikacije), pitanja o kvaliteti zdravstvene skrbi, o načinima komunikacije sa zdravstvenim osobljem, pristupu primarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkim uslugama, osposobljavanju zdravstvenih djelatnika za rad s osobama oštećena sluha te prijedlozima za učinkovitiju komunikaciju pri pružanju usluga u zdravstvenim ustanovama osobama oštećena sluha.

Rezultati ispitivanja ukazuju na važnu ulogu jasne i učinkovite komunikacije koja pridonosi uspostavljanju odnosa povjerenja u pružanju zdravstvene usluge. 65% ispitanika izjavilo je da je imalo teškoća u komunikaciji prilikom traženja zdravstvenih usluga. U komunikaciji sa zdravstvenim djelatnicima većina osoba oštećena sluha služi se govornim jezikom ili pismom, a manji broj koristi usluge prevoditelja znakovnoga jezika. U komunikaciji s obiteljskim liječnikom sami govore o svojim zdravstvenim problemima, a u situaciji specijalističkog pregleda radije traže usluge prevoditelja koji su najčešće članovi obitelji. 98% ih je jednoglasno u prijedlogu da se zdravstvenim djelatnicima omogući edukacija o načinima komunikacije sa slušno oštećenim pacijentima te da ih se upozna s osnovama znakovnoga jezika i kulturološkim obilježjima zajednice gluhih.

Temeljem ovog istraživanja može se zaključiti da je dobra komunikacija između pacijenta oštećena sluha i zdravstvenih djelatnika neophodna za podizanje kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga tim osobama, osim toga  utječe na zadovoljstvo pacijenta te na zdravstveni ishod.


Ključne riječi


zdravstvena skrb osobe oštećena sluha;gluhoća; nagluhost

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja