179. GERONTOLOŠ KA TRIBINA O SMJERNICAMA ZA PREHRANU STARIJIH OSOBA

Autor(i)

  • Spomenka Tomek Roksandić

Sažetak

Hrvatsko pučanstvo stari, a udio osoba starijih od 65 godina procjenjuje se na više od 17%. Ovaj postotak jedan je od najviših u ionako staroj populaciji Europe. Smatra se da će do 2050. godine u Hrvatskoj više od 30% pučanstva biti staro 65 i više godina. Također, u razvijenim zemljama 75% svih smrtnih ishoda događa se u starijih osoba u srednjoj starosti od 75 i više godina. Zbog toga primjena i evaluacija geroprofilaktičnih programa, primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije, a koji uključuje primjenu prehrambenih normi za starije , dobiva prioritetno značenje.U Hrvatskoj ne postoje jedinstvene smjernice i prehrambeni standardi koji bi bili namijenjeni starijem pučanstvu.

Downloads

Objavljeno

2014-04-30

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti