Organizacija rada u ordinaciji opće medicine Šenkovec

Vlatka Hajdinjak Trstenjak

Sažetak


Ordinacija opće medicine u Šenkovcu, mjestu s oko 2770 stanovnika kraj Čakovca započela je s radom 1. kolovoza 2008. godine, prvotno kao privatna ordinacija opće medicine, da bi s 1. svibnjem 2010. godine ušla u koncesiju.
Početkom rada u ordinaciji je upisano 760 osiguranika, što je bila prilika da se uvedu neke novine i inovacije u organizaciju rada. Kasnije je prisutna velika tendencija rasta broja osiguranika. Rad u ordinaciji od samog početka organiziran je na način na koji funkcionira i danas, u nadi da će manji broj osiguranika biti lakše uhodati u neki organizirani i unaprijed planirani sustav rada. Već tada je osiguranicima bilo omogućeno naručivanje na pregled, odnosno rezervacija termina pregleda ukoliko se nije radilo o hitnom stanju ili nekom akutnom problemu koji zahtjeva promptno rješavanje.

Cijeli tekst:

PDF PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja