Moralne osobine medicinske sestre

Mihael Vlaović, Božena Coha

Sažetak


Moral, kao skup pravila kojima se utvrđuje pozitivan odnos prema društvu, drugima pa i samom sebi, neophodan je za civiliziranu egzistenciju društva. Između ostaloga, čovjek je i etično biće čije se moralne osobine najviše zrcale u temeljnoj etičkoj kategoriji koja obuhvaća brigu za ostale ljude. Postoje mnoga zanimanja u kojima navedeno dolazi do izražaja, a u ovome radu posebno će biti govora o moralnim osobinama medicinske sestre koja bi kao valjan zdravstveni radnik trebala razvijati poželjne moralne osobine uz intelektualne, komunikacijske i psihomotorne vještine. Navedeno može se postići stručnim usavršavanjem, intelektualnim radom te holističkim i individualnim pristupom pacijentu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja