Povijest Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom

Tomislav Benjak, Marija Strnad

Sažetak


Osoba s invaliditetom ima svuda u svijetu i na svim društvenim razinama. Prema procjenama UN-a u svijetu je oko 650 milijuna osoba s invaliditetom što čini oko 10% svjetske populacije (1). U Hrvatskoj je prema popisu stanovništva iz 2001. godine bilo 423 891 osoba koje su, pri popisu, istakle da su osobe s invaliditetom (10% od ukupne populacije) (2), dok je prema podacima Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom iz prosinca 2010. (3), u Hrvatskoj registrirano 529 103 osoba s invaliditetom (12% od ukupne populacije). Prema definiciji Međunarodne klasifikacija oštećenja, invaliditeta i hendikepa (ICIDH) Svjetske zdravstvene organizacije iz 1980. godine, invaliditet je ograničenje, smanjenje ili ispad (koje proizlazi iz oštećenja zdravlja) sposobnosti izvršenja neke fizičke aktivnost ili psihičke funkcije primjerene životnoj dobi osobe i odnosi se na sposobnosti, u obliku složenih aktivnosti i ponašanja, koje su općenito prihvaćene kao bitni sastojci svakodnevnog života (4). Ova definicija invaliditeta uvrštena je u Zakon o Hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (5). Navedena definicija biva unaprijeđena 2006. godine donošenjem Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (1), koju Hrvatska ratificira 2007. godine (6). Prema navedenoj konvenciji osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima (1). Sadašnja politika za osobe s invaliditetom je rezultat i posljedica razvoja društva u posljednih 200 godina. U toj politici se na mnogo načina odražavaju životni uvijeti te socijalna i ekonomska politika raznih razdoblja. Na polju invalidnosti, međutim ima još i drugih specifičnih okolnosti koje su utjecale na životne  uvijete osoba s invaliditetom. Neke od tih su: neznanje, nemar, praznovjerje i strah. Svi su ti društveni faktori kroz povijest  utjecali na izolaciju osoba s invaliditetom usporavajući njihov napredak (7).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja