Frekvencija srca i njena varijabilnost kod bolesnika s hipertenzijom

Karlo Kožul, Ksenija Vidović, Helga Heinzelman-Kožul, Senka Samardžić, Mirta Kopić, Miroslav Šram

Sažetak


U ovom radu istraživali smo autonomnu regulaciju rada srca putem frekvencije srca i njene varijabilnosti kod 100 bolesnika s esencijalnom hipertenzijom i usporedili sa 100 ispitanika zdrave kontrolne grupe. Bolesnici s esencijalnom hipertenzijom imali su značajno kraći prosječni RR interval, odnosno bržu frekvenciju srca nego kontrolna grupa. Prosječna varijabilnost frekvencije srca je statistički značajno niža u hipertenzivnoj, nego u zdravoj kontrolnoj grupi. Na frekvenciju srca i njenu varijabilnost ukupno značajno utječu, pri mirnom i dubokom disanju: sistolički tlak, dijastolički tlak, masa lijevog ventrikula, dijastolička disfunkcija lijevog ventrikula, veličina lijevog atrija, trajanje hipertenzije, visina kolesterola i triglicerida. Najznačajnija negativna povezanost nađena je između varijabilnosti frekvencije srca i trajanja hipertenzije. U hipertenzivnih bolesnika i u kontrolnoj skupini češći je “A tip” nego “B tip” ponašanja. U hipertenzivnoj grupi statistički je značajan ukupan utjecaj svih nezavisnih varijabli po Bortneru na varijabilnost frekvencije srca pri mirnom disanju. Frekvencija srca i njena varijabilnost povezane su sa osam temeljnih emocija kodu hipertenzivnih ispitanika i kontrolne skupine. U grupi hipertenzivnih bolesnika varijabilnost frekvencije srca značajno je pozitivno povezana s emocionalnom dimenzijom “Inkorporacija”, a negativno s emocionalnim dimenzijama “Zaštita”, “Odbacivanje” i “Reprodukcija”. Naši podaci pokazuju da bolesnici s dugotrajnom hipertenzijom imaju povišenu frekvenciju srca i reduciranu varijabilnost frekvencije srca, što su poznati čimbenici rizika za povišeni kardijalni mortalitet.

Ključne riječi


hypertensive patients, A/B type of behaviour, basic emotions

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja