Kronične nezarazne bolesti u Zadarskoj županiji od 1998. do 2009. godine

Ljilja Balorda

Sažetak


Kronične nezarazne bolesti (KNB) su poprimile epidemijske razmjere te su vodeći uzrok morbiditeta i mortaliteta u svim zemljama svijeta osim u Africi. Ukoliko se pravovremeno otkriju i primjereno liječe opterećenje ovom skupinom bolesti moguće je u znatnoj mjeri smanjiti. Cilj rada je utvrditi kretanje nekih od najučestalijih kroničnih nezaraznih bolesti u Zadarskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2009. godine. U prvom redu bolesti cirkulacijskog sustava, novotvorina, šećerne bolest i kroničnih bolesti dišnog sustava. Iako u skupinu kroničnih nezaraznih bolesti spadaju i druge kronične bolesti, ove četiri skupine odabrane su iz razloga što je uzrok njihovog nastanka u nezdravim životnim navikama (nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesna aktivnosti, pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola). Sve su to životne navike koje je moguće mijenjati i na taj način prevenirati velik broj KNB. Metode: U radu su analizirani podaci o morbiditetu i mortalitetu stanovništva iz postojeće baze podataka o umrlima DZS-RH, baze hospitalizacija HZJZ i baze podataka o zabilježenim bolestima u djelatnosti opće medicine u Zadarskoj županiji ZJZ Zadar. Podaci su prikazani u apsolutnim vrijednostima, postotnim udjelima, te kao stope. Rezultati i Zaključak: KNB u Zadarskoj županiji u razdoblju od 1998. do 2009. godine bilježe porast u broju umrlih za 28.33%, porast u broju zabilježenih bolesti i stanja u skupini KNB u djelatnosti opće medicine za 79,59% te porast u broju hospitalizacija uzrokovanih KNB za 24,06%. Pri tom su u promatranom razdoblju stope umrlih od KNB porasle sa 736,22/100.000 na 871,46/100.000; stope zabilježenih bolesti i stanja u djelatnosti opće medicine su porasle sa 25.624,98/100.000 na 42.447,72/100.000, a stope hospitalizacija sa 3.139,87/100.000 na 3.592,86/100.000 stanovnika.

Ključne riječi


kronične nezarazne bolesti, novotvorine, bolesti cirkulacijskog sustava, šećerna bolest, kronične bolesti pluća, prevencija, Zadarska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja