Promjene u strukturi smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti u Međimurskoj županji te mjere promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja koje provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sa suradnicima

Renata Kutnjak Kiš

Sažetak


Kronične nezarazne bolesti su vodeći uzroci smrtnosti u svijetu, od kojih je 2008. godine umrlo 36 milijuna ljudi, što čini gotovo dvije trećine od ukupnog broja umrlih osoba  te godine (57 milijuna  umrlih).  Najviše života odnose kardiovaskularne bolesti, karcinomi, šećerna bolest i kronične plućne bolesti, a četvrtina smrti događa se u osoba mlađih od 60 godina.
Te su bolesti  odraz demografskih trendova s rastućim udjelom starijih osoba, ekonomske tranzicije, urbanizacije i nezdravog stila života, a u  velikoj su mjeri uzrokovane sa četiri glavna čimbenika rizika – pušenjem, nepravilnom prehranom, nedovoljnom tjelesnom aktivnošću te pretjeranom konzumacijom alkohola.
Danas postoje znanstveni dokazi da populacijski orijentirani komprehenzivni programi promicanja zdravog životnog stila mogu biti učinkoviti u prevenciji i smanjenju smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti. Jednako su tako važne mjere ranog otkrivanja te pravovremenog liječenja i rehabilitacije oboljelih osoba, koje doprinose smanjenju smrtnosti ali i boljoj   kvaliteti života.
Vodeći uzroci smrtnosti u Međimurskoj županiji također su kronične nezarazne bolesti, čiji udio u ukupnoj smrtnosti raste, a pada udio umrlih osoba mlađih od 60 godina. Naime, 1995. godine je udio umrlih osoba od kroničnih nezaraznih bolesti u Međimurskoj županiji iznosio 83,0%, a 16% umrlih bilo je mlađih od 60 godina. Petnaest godina kasnije, odnosno 2010. godine, kronične nezarazne bolesti bile su uzrokom smrti u čak 94% osoba, a udio umrlih do 60 godina smanjen je na 12,7%.
Promjene u strukturi mortaliteta nužno trebaju pratiti i promjene u programu mjera zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvenoj politici u najširem smislu. U radu je prikazana epidemiološka situacija u Međimurskoj županiji uz grubi prikaz strategija, programa, projekata i aktivnosti koje Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije provodi u suradnji s ostalim suradnicima u cilju promocije zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja te uspješnog zbrinjavanja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti.

Ključne riječi


kronične nezarazne bolesti, smrtnost, promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje, Međimurska županija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja