Šećerna bolest – epidemiološko stanje i javnozdravstvene aktivnosti u Hrvatskoj

Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko

Sažetak


Šećerna bolest je multifaktorijalna bolest koja se utjecajem okolišnih čimbenika razvija u genetski osjetljivih pojedinaca. Obilježena je poremećajem izlučivanja i/ili djelovanja inzulina te posljedičnom hiperglikemijom u oboljelih osoba.
Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (International Diabetes Federation), učestalost šećerne bolesti u svijetu 2010. godine iznosila je 6,6%, a u Europi 8,5% u dobnoj skupini 20-79 godina. Uz veliki broj osoba sa šećernom bolešću, prisutan je i izraziti trend porasta učestalosti tijekom posljednjih desetljeća, a velik javnozdravstveni problem je i činjenica da danas više od 70% osoba sa šećernom bolešću živi u zemljama u razvoju (uglavnom Indijski potkontinent i Kina) u kojima je dostupnost zdravstvene zaštite, liječenja te skrbi općenito daleko skromnija.
U Europi je posljednjih desetljeća također prisutan izraziti trend porasta prevalencije šećerne bolesti, uzrokovan prvenstveno promjenom načina života većine stanovništva; porastom prekomjerne tjelesne težine, debljine te fizičke neaktivnosti populacije. Štoviše, Europa je trenutno područje sa najvišim prevalencijama šećerne bolesti u svijetu, do 2030. daljnji porast prevalencije iznositi će 20%, a procjenjuje se da se 11% smrti u Europi može pripisati baš šećernoj bolesti.
Navedeni veliki broj oboljelih i tijek šećerne bolesti obilježen razvojem kroničnih komplikacija bolesti, razlogom je velikog opterećenja zdravstvenog proračuna neposrednim i posrednim troškovima bolesti. Procjenjuje se da je u 2010. godini 11,6% svjetskog zdravstvenog proračuna utrošeno na liječenje osoba sa šećernom bolesti, a do 2030. očekuje se daljnji porast troškova liječenja za oko 30-35%.
Iako šećerna bolest dovodi do promjena u svim tjelesnim sustavima (na malim krvnim žilama – mikoroangiopatije, velikim krvnim žilama – makroangiopatije i živcima- neuropatije), glavne kronične komplikacije šećerne bolesti su kardiovaskularne bolesti, periferna okluzivna vaskularna bolest, retinopatija, nefropatija i neuropatija. Daleko najčešće su kardiovaskularne bolesti koje su ujedno i vodeći uzrok smrti u osoba sa  šećernom bolešću. Preko 50% smrti osoba sa šećernom bolešću uzrokovano je kardiovaskularnim bolestima, a smatra se da su najvećim dijelom one odgovorne za opaženo skraćenje života od 5-10 godina.

Ključne riječi


šećerna bolest, registar, prevencija, zdravstvena zaštita

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja