Razvoj epidemiologije invaliditeta u Republici Hrvatskoj

Tomislav Benjak

Sažetak


Osoba s invaliditetom ima svuda u svijetu i na svim društvenim razinama. Prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom, koju je Hrvatska ratificirala 2007. godine., osobe s invaliditetom su one osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja, koja u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprečavati njihovo puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima (1), s napomenom da veliki broj zemalja još nije ratificirao navedenu Konvenciju pa samim time ne postoji jedinstvena definicija invaliditeta što je jedan od faktora koji otežava razvoj njegove epidemiologije. Podaci o broju osoba s invaliditetom prate se u velikom broju zemalja Svijeta no utvrđene prevalencije značajno variraju. Podatak da pojedine zemlje iskazuju učestalost invaliditeta manju od 1% dok pojedine zemlje iskazuju prevalenciju veću od 30% ilustrira poteškoće oko usporedbe postojećih nacionalnih skupova podataka (2-5). Nastale razlike proizlaze iz, već prije istaknute, različitosti definicija i poimanja invaliditeta te metodologiji prikupljanja parametara (5). Da bi se ipak dobile odgovarajuće globalne procjene prevalencije invaliditeta organiziraju se ankete koje sadrže odgovarajuća pitanja o invaliditetu. Tako je npr. Svjetska zdravstvena organizacija, u okviru World Health Survey provela istraživanje o učestalosti invaliditeta, kod osoba starijih od 18 godina, u Svijetu  (5) dok  su članice Europske unije za potrebe procjene prevalenciju invaliditeta u Uniji , u okviru European Community Household Panel (ECHP) (6), organizirale svoje zasebno istraživanje. Prema podacima World Health Survey u 59 zemalja, uključenih u navedeno istraživanje, prosječna prevalencija invaliditeta u odrasloj populaciji, starijih od 18 godina, bila je 15,6% (5), dok je  prevalencija invaliditeta u djece u dobi od 0-18 godina  od 0,4% do 12,7% ovisno o istraživanju i alat za procjenu (5,7). Prema procjenama UN-a u svijetu je oko 650 milijuna osoba s invaliditetom što čini oko 10% svjetske populacije (8).S druge strane u populaciji EU-a, u dobi od 16 to 64 godine, 4.5 % ispitanika ima teže forme invaliditeta dok je 10 % sa umjerenom težinom invaliditeta (6). Hrvatska prikuplja parametre o osobama s invaliditetom putem Popisa stanovništva te kroz Registar o osobama s invaliditetom.

Cijeli tekst:

Bez naslova () PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja