Ozljede

Ivana Brkić Biloš

Sažetak


S obzirom na visok udio u ukupnoj smrtnosti i pobolu ozljede predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Značajno opterećuju zdravstveni sustav, uzrokuju visoke troškove i u konačnici utječu na socijalni i ekonomski razvoj države.

Za analizu pobola i smrtnosti od ozljeda u Hrvatskoj na nacionalnoj razini koriste se podatci rutinske mortalitetne i morbiditetne statistike pri čemu se od 1995. godine koristi Medicinska klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema-X revizija prema kojoj su ozljede svrstane u dvije skupine:
• prema naravi ozljeda u skupinu IX. Ozljede, otrovanja i ostale posljedice vanjskih uzroka (S00 - T98);
• prema vanjskim uzrocima u skupinu XX. Vanjski uzroci morbiditeta i mortaliteta (V01 - Y98).
Prema načinu nastanka (vanjskom uzroku) ozljede se dijele na nenamjerne (nesreće): ozljede nastale u prometu, zatim uslijed trovanja, padova, opeklina, utapanja i drugo, te na namjerne (nasilne): ozljede nastale uslijed samoozljeđivanja, nasilja, terorizma i ratova. Zbog potrebe za usporednim analizama, te izrade i provedbe preventivnih programa najčešće se u javnom zdravstvu koristi podjela prema načinu nastanka odnosno vanjskom uzroku ozljede.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja