Služba za epidemiologiju kroničnih masovnih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - ocjena stanja i perspektive na području epidemiologije kroničnih bolesti

Verica Kralj

Sažetak


Kronične nezarazne bolesti danas su vodeći uzrok smrtnosti, pobola i dizabiliteta kako na svjetskoj i europskoj razini tako i u Hrvatskoj.
Prema pokazateljima smrtnosti i pobola u Hrvatskoj dominiraju kronične nezarazne bolesti, na prvom mjestu kardiovaskularne, zatim maligne bolesti, dijabetes, duševni poremećaji, kronične respiratorne bolesti, te ozljede i njihove posljedice.
Svjetska zdravstvena organizacija na osnovi praćenja demografskih trendova s rastućim brojem starijih ljudi, suvremenog načina života obilježenog mehanizacijom, automatizacijom i kompjutorizacijom, sa sve manje tjelesnih opterećenja na radnom mjestu, uz sj-edilački način života i izloženost stresu, upozorava na daljnji porast kroničnih nezaraznih bolesti. Projekcije za 2020. godinu govore da će vodeći uzroci dizabiliteta u razvijenim zemljama svijeta biti ishemijske bolesti srca, cerebrovaskularne bolesti, unipolarni depresivni poremećaj, rak bronha i pluća te ozljede u  prometnim nesrećama.
Poznato je da je većina kroničnih bolesti preventabilna, da imaju zajedničke čimbenike rizika i determinante koje do njih dovode, te da se u značajnoj mjeri može smanjiti dizabilitet i prijevremena smrtnost od kroničnih bolesti. U tu svrhu potrebno je sustavno provoditi programe promicanja zdravlja i integrirane preventivne programe, te ih istodobno provoditi i na populacijskoj i individualnoj razini.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja