Pretjerano samopouzdanje kod zdravstvenih djelatnika

Marija Urlić, Marijana Briški, Joško Sindik

Sažetak


Predmet ovoga  rada  je  utvrditi  postojanje pretjeranog samopouzdanja kod  zdravstvenih djelatnika, u odnosu na niz nezavisnih varijabli. Cilj  istraživanja bio je  utvrditi  postoje  li  razlike u  razini pretjeranog samopouzdanja zdravstvenih djelatnika u odnosu  na  mjesto studiranja (gradove  Dubrovnik  i  Zagreb), te s obzirom na  kronološku dob, bračno stanje te radni  staž  ispitanika. Ispitali smo uzorke izvanrednih studenata studija sestrinstva na Sveučilištu u Dubrovniku te na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, koristeći Upitnik pretjeranog samopouzdanja. Ne postoji statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na dob ispitanika. Pronađena je statistički značajna razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na radni staž ispitanika, i tu u dimenziji percepcije moći, u smjeru većih prosječnih rezultata za sudionike s kratkotrajnijim stažem. Nema statistički značajnih razlika u pretjeranom samopouzdanju u odnosu na bračno stanje ispitanika kao ni u odnosu na grad studiranja (Dubrovnik i Zagreb).


Ključne riječi


samopouzdanje, studenti, zdravstveno osoblje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja