ZDRAVLJE 2020 – Postizanje zdravlja i razvoja u današnjoj Europi

Zsuzsanna Jakab, Agis D. Tsouros

Sažetak


Zdravlje i blagostanje su ciljevi svakog čovjeka. Oni se danas smatraju kao najvažnija ljudska prava, glavne komponente pravičnog humanog, ekonomskog i društvenog razvoja, kao i resurs za svakodnevni život. Sve je više prisutno uvjerenje da su ovi ciljevi esencijalno važni za humani razvoj i sigurnost. Na zdravlje se više ne gleda samo kao na stavku u potrošnji za koju treba osigurati sredstva već kao na vrijednost koju treba njegovati i pravično unapređivati. Na zdravlje se gleda i kao na jedan pozitivni koncept, u kojem se naglašavaju društveni i individualni resursi, kao i fizički kapacitet.


Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja