Okolišni uzroci primarne ovarijske insuficijencije

Miodrag Beneš

Sažetak


Primarna ovarijska insuficijencija (POI) je medicinska i biološka dijagnoza postavljena kod mlađih žena, koja mijenja njihovu kvalitetu života i plodnost.

Prijavljeni su genetski, jatrogeni, imunološki, metabolički i infektivni uzroci.

Onečišćenje zraka ima negativni utjecaj na gametogenezu muškaraca i žena. Ovi utjecaji utječu na broj gameta, ali i na kvalitetu na genetskoj i epigenetskoj razini. Također utječu i na razvoj embrija.

Okolišni zagađivači mogu utjecati na funkciju jajnika na tri načina koji mogu biti istovremeno prisutni:

  • endokrina disrupcija, indukcija oksidativnog stresa i epigenetske modifikacije,
  • endocrine disrupting chemicals (EDCs): ECDs su definirani kao „egzogena kemikalija'' ili kombinacija kemikalija koje utječu na bilo koji način na djelovanje hormona,
  • indukcija oksidativnog stresa se događa  kada su preopterećeni stanični mehanizmi koji reguliraju razinu reaktivnih oblika kisika (reactive oxygen species (ROS)) i javlja se poremećaj ravnoteže ROS-a.

Epigenetske  modifikacije u DNA metilaciji mijenjaju funkciju jajnika i ako su te promjene stabilne promovirati će transgeneracijsko nasljeđivanje promijenjene funkcije jajnika.

Metode liječenja su: nadomjesna hormonska terapija, kontracepcija, očuvanje plodnosti, skrining i psihološka potpora.

Korištene baze podataka u radu: PubMed, Pub Chem, The Comparative Toxicogenomics Database i Google Scholar.

Republika Hrvatska treba se uključiti u praćenje specifičnih javnozdravstvenih reproduktivnih indikatora.

Ključne riječi


primarna ovarijska insuficijencija, okoliš, rana menopauza

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja