Uvodnik

Uredništvo HČJZ

Sažetak


U ovom broju autori piÅ¡u o izazovima starenja. Premda većina starijih osoba iskazuje da može živjeti samostalno, svaka peta starija osoba navodi da se susreće s odreÄ‘enim ograniÄenjima pri osnovnim svakodnevnim aktivnostima. Postojeću organizaciju  i modele  zdravstvene skrbi za starije osobe potrebno je nastaviti reformirati na konceptu zdravog starenja.

U radu o organizaciji zdravstvenog sustava i zakonodavnog okvira u potpori dojenju grupa autora ukazujena na prepreke koje istiÄe WHO i to: neadekvatan porodiljni dopust, loÅ¡u profesionalnu potporu majkama, bolniÄke prakse i zdravstvene politike nepovoljne po dojenje, manjak znanja o dojenju meÄ‘u zdravstvenim djelatnicima i agresivnu promociju zamjenskog mlijeka. U radu je prikazano stanje pojedinih faktoru u Hrvatskoj.

U radu o znanju i statvovima roditelja srednjoÅ¡kolaca o cijepljenju protiv humanog papilloma virusa kao najÄešći razlozi za necijepljenje istaknuti su strah od nuspojava, neznanje o postojanju cjepiva i nedovoljna istraženost cjepiva.

Rezultati rada o kvalitetui života oboljelih od raka dojke Äimbenike poput: braÄnog statusa, stupnja obrazovanja, vrste operativnog zahvata te pojave limfedema nakon operativnog zahvata.

U radu o arterijskoj hipertenziji istaknuto je da ispitanici, pogotovo oni iz ruralne sredine, nisu dobro informirani o tipu bolesti kao Å¡to je hipertenzija i njenom nastanku.

U radu o znanju i stavovima o transplantaciji organa istiÄe se potreba dodatne edukacije, informiranje cjelokupne javnosti, uklanjanje predrasuda, promicanje pozitivnog stava u svezi darivanja organa i potpisivanje donorske kartice uvelike bi moglo povećati broj potencijalnih darivatelja.

U radu  smrtnosti od Å¡eÄerne bolesti autori podsjećaju da unatoÄ svim aktivnostima na ranom otkrivanju i lijeÄenju,  smrtnost od Å¡ećerne bolesti u Republici Hrvatskoj je i dalje vrlo visoka te su potrebne daljnje intenzivirane aktivnosti u ovom podruÄju zdravstvene zaÅ¡tite.


Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja