ZNANJA I STAVOVIVINKOVAÄŒKIH SREDNJOÅ KOLACAODARIVANJU I PRESAÄIVANJU ORGANA

Blaženka Miškić

Sažetak


Transplantacijska medicina omogućila je spašavanje i produljenje života mnogim ljudima. No, zamijeniti bolestan ili oštećeni organ zdravim moguće je samo zahvaljujući darivateljima organa. Pozitivan stav javnosti može doprinijeti povećanju svijesti o važnosti darivanja organa.  

Ciljevi rada su istražiti informiranost vinkovaÄkih srednjoÅ¡kolaca o darivanju i presaÄ‘ivanju organa, postoje li razlike u stavovima s obzirom na spol i postoji li viÅ¡e senzibiliziranosti za darivanje organa kod uÄenika zdravstvene Å¡kole u odnosu na ostale.

Uzorak ispitanika obuhvatio je 142 uÄenika zavrÅ¡nih razreda Poljoprivredno Å¡umarske i Zdravstvene i veterinarske Å¡kole iz Vinkovaca. U istraživanju je koriÅ¡ten anonimni upitnik s 20 pitanja o znanju i stavovima o darivanju i presaÄ‘ivanju organa, s osvrtom na osnovne sociodemografske podatke.

Dobiveni rezultati nisu pokazali da postoje znaÄajnije razlike u znanju i stavovima meÄ‘u ispitanicima niti po Å¡koli koju pohaÄ‘aju niti po spolu. Većina smatra da s tematikom nije dovoljno upoznata, a najviÅ¡e informacija dobivaju iz medija. Organe bi nakon smrti darivalo 49% uÄenika, a vjerojatno i dio onih 44% koji o tome joÅ¡ nisu razmiÅ¡ljali. SpaÅ¡avanje života druge osobe bio bi glavni razlog za odluku o darivanju vlastitih organa nakon smrti. Najvažniji razlog da ne daruju organ bio bi strah da se zdravstveni djelatnici ne bi maksimalno potrudili pomoći im ako bi znali da su na listi darivatelja organa.

Dodatne edukacije, informiranje cjelokupne javnosti, uklanjanje predrasuda, promicanje pozitivnog stava u svezi darivanja organa i potpisivanje donorske kartice uvelike bi moglo povećati broj potencijalnih darivatelja.

 


Ključne riječi


darivanje organa, presađivanje organa, srednjoškolci, stavovi, znanja

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja