Informiranost na podruÄju Brodsko posavske županije o arterijskom tlaku i lijeÄenju izmeÄ‘u ruralne i urbane sredine

Blaženka Miškić

Sažetak


Uvod: Jedan od kljuÄnih Äimbenika rizika za kardiovaskularne bolesti je hipertenzija ili poviÅ¡en krvni tlak. Hipertenzija već pogaÄ‘a milijardu ljudi Å¡irom svijeta, Å¡to dovodi do srÄanih i moždanih udara. Komplikacije od hipertenzije godiÅ¡nje bilježe 9,4 milijuna smrtnih sluÄajeva Å¡irom svijeta. U Hrvatskoj se hipertenzija opisuje kao jedna od glavnih uzroka kardiovaskularnih smrti svake godine, zbog promjene životnog stila i urbanizacije.

Cilj:  Ispitati informiranost  i kvalitetu života osoba oboljelih od arterijske hipertenzije te ispitati poznavanje faktora rizika za nastanak  i razvoj arterijske hipertenzije.

Nacrt studije: PresjeÄna studija.

Ispitanici i metode: Istraživanje je provedeno na 120 ispitanika od kojih je polovica, 60 (50 %) iz urbane, a polovica iz ruralne sredine na podruÄju Brodsko-posavske županije.

Rezultati: Istraživanje je pokazalo da na visok krvni tlak najviÅ¡e utjeÄe stres, kako navodi 75 (62,5 %) ispitanika, za 24 (20 %) ispitanika nepravilne prehrana, a nasljeÄ‘e za 17 (14,2 %) ispitanika. Rezultati su pokazali da ispitanici ruralne sredine, njih 71,67 %,  ne znaju koji je cilj lijeÄenja arterijske hipertenzije, dok su stanovnici gradske sredine viÅ¡e upoznati s ovim svjetskim problemom. Da bi se trebao izbjegavati stres navodi 85 (70,8 %) ispitanika, a njih 72 (60 %) navode terapiju za visok tlak, bez znaÄajne razlike s obzirom na mjesto stanovanja.

ZakljuÄak: Na osnovu istraživanja može se zakljuÄiti da ispitanici, pogotovo oni iz ruralne sredine nisu dobro informirani o tipu bolesti kao Å¡to je hipertenzija i njenom nastanku. Stoga je iznimno važno utjecati na svijest stanovnika navedenih podruÄja na promjenu njihova naÄina života, odnosno primjenu zdravih životnih navika. Zapravo ovo bi trebalo biti glavni dio terapije u prevenciji arterijske hipertenzije. Svojim naporima, kroz projekte i radionice, možemo potaknuti sve oboljele da konaÄno povedu brigu o svom zdravlju i upozoriti ih na redovite kontrole krvnoga tlaka u ambulanti.

 


Ključne riječi


arterijski tlak; zdravlje; informiranost; hipertenzija.

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja