Promjena u naÄinu života žena operiranih zbog karcinoma dojke na podruÄju grada Koprivnice

Bojan Strelec

Sažetak


Karcinom dojke je zloćudna bolest koja nastaje kada normalne žljezdane stanice dojke promijenom svojih svojstava poÄnu nekontrolirano rasti, množiti se ina taj naÄin uniÅ¡tavati okolno zdravo tkivo. RiziÄni Äimbenici za nastanak karcinoma dojke su menopauza, rana menarha, neraÄ‘anje ili kasno raÄ‘anje prvog djeteta, genska predispozicija, dulja primjena oralnih kontraceptiva i sliÄno. Po uÄestalosti to je najÄešće zastupljeni karcinom u žena (1).Karcinom dojke ima utjecaj na psihiÄko zdravlje žena Å¡to može dovesti do manjka samopouzdanja, te osjećaja manje vrijednosti posebice kod žena mlaÄ‘e životne dobi (2,3).Razlikujemo tjelesne (limfedem, posturalne promjene), psihiÄke i socijalne posljedice karcinoma dojke i terapijskih postupaka.

U ovom se radu, na osnovi istraživanja provedenog u gradu Koprivnici, analizira kvaliteta života žena nakon ljeÄenja karcinoma dojke. Podaci su prikupljeni anketnim istraživanjem na uzorku od 33 ispitanice, koje su ujedno i Älanice udruge „Nada“ iz Koprivnice. Rezultati rada upućuju na zakljuÄak kako na kvalitetu života žena oboljelih od karcinoma dojke utjeÄu mnogi Äimbenici poput: braÄnog statusa, stupnja obrazovanja, vrste operativnog zahvata te pojave limfedema nakon operativnog zahvata.


Ključne riječi


karcinom, karcinom dojke, kvaliteta života, operativni zahvat, limfedem

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja