Znanje i mišljenje roditelja srednjoškolaca Brodsko-posavske županije o cijepljenju protiv humanog papilloma virusa

Ante Cvitkovic, Mirta Baričević-Suda

Sažetak


 Infekcija humanim papilloma virusom (HPV) je jedna od najÄešćih spolno prenosivih infekcija diljem svijeta s najvećom incidencijom u žena mlaÄ‘ih od 25 godina. ProvoÄ‘enje cijepljenja protiv humanog papilloma virusa predstavlja novi i uzbudljivi izazov za javno zdravstvo diljem svijeta. Najveću prepreku za cijepljenje predstavljaju upravo roditelji koji moraju dati pristanak za cijepljenje.

Cilj istraživanja: Ispitati mišljenje i znanje roditelja srednjoškolaca Brodsko-posavske županije o infekciji Humanim papilloma virusom  (HPV) i  HPV cijepljenju.

Ispitanici i metode: U istraživanju je sudjelovalo 189 roditelja uÄenika prvih i drugih razreda Srednje medicinske Å¡kole Slavonski Brod i ObrtniÄke Å¡kole Slavonski Brod. Kao instrument istraživanja koriÅ¡ten je anonimni anketni upitnik posebno izraÄ‘en za ovu namjenu na temelju upitnika koriÅ¡tenog u ranijem istraživanju uz dopuÅ¡tenje autora.

Rezultati : Za infekciju HPV-om Äulo je 90 % ispitanika. Da cijepljenje sprjeÄava stvaranje genitalnih bradavica, karcinom anusa i karcinom vrata maternice  znaÄajno viÅ¡e navode roditelji viÅ¡e ili visoke struÄne spreme. Za ispitanike iz ObrtniÄke Å¡kole glavni izvor informacija o HPV infekciji i HPV cijepljenju je zdravstveno osoblje, a na drugom mjestu Internet, dok je za ispitanike iz Medicinske Å¡kole na prvom mjestu Internet, a na drugom mjestu zdravstveni djelatnici. Iako Äak 77% ispitanika smatra da je cijepljenje potrebno samo 9 % njih je cijepilo svoje dijete bez razlike koju Å¡kolu djeca pohaÄ‘aju ili prema razini obrazovanja. Kao razlog necijepljenja znaÄajno viÅ¡e ispitanika Äija djeca idu u ObrtniÄku Å¡kolu navode da ne znaju za cijepljenje protiv HPV dok se znaÄajno viÅ¡e roditelja djece iz Medicinske Å¡kole boji nuspojava cjepiva. Za cijepljenje znaÄajno viÅ¡e ne znaju ispitanici zavrÅ¡ene osnovne Å¡kole.

ZakljuÄak: Roditelji  sa viÅ¡im i visokim obrazovanjem kao i roditelji uÄenika Medicinske Å¡kole su pokazali veće znanje o infekciji HPV-om i cijepljenju protiv HPV-a, dok su najÄešći razlozi za necijepljenje strah od nuspojava, neznanje o postojanju cjepiva i nedovoljna istraženost cjepiva.


Ključne riječi


HPV infekcija, karcinom cerviksa, HPV cijepljenje, roditelji

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja