Smrtnost od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2018. godine

Jakov Vuković

Sažetak


Å ećerna bolest posljednjih desetljeća predstavlja sve veći javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj. UnatoÄ sve dostupnijim metodama lijeÄenja, kvaliteta života bolesnika je smanjena, a oÄekivano trajanje života kraće. Cilj ovoga rada bio je analizirati smrtnost od Å¡ećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u periodu od 2000. do 2018. godine te ga usporediti sa dostupnim podatcima smrtnosti zemalja Europske Unije. U analizi su koriÅ¡teni podatci dobno standardiziranih stopa smrtnosti Europske baze podataka „Zdravlje za sve“ (European Health for All Database; HFA-DB) i podatci javnozdravstvene baze uzroka smrti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobno standardizirane stope smrtnosti Å¡ećerne bolesti kretale su se u RH od 19/100.000 do 24/10000, a u EU od 13/100.000 do 11/100.000 u razdoblju 2000 do 2015. U Republici Hrvatskoj od 2000 godine do 2016. standardizirane stope smrtnosti su u porastu s prisutnim kolebanjem kako ukupno tako i kod muÅ¡karaca i kod žena te su viÅ¡e od prosjeka zemalja Europske Unije. U Europskoj Uniji su dobno standardizirane stope smrtnosti Å¡ećerne bolesti u padu od 2000. do 2015. godine. Analiza dobno specifiÄnih stopa smrtnosti od Å¡ećerne bolesti u Republici Hrvatskoj od 2000. do 2018. ukazuje na porast u dobnoj skupini 65+ dok je u dobnim skupinama 20-39 i 40-64 godine prisutna stagnacija. UnatoÄ svim aktivnostima smrtnost od Å¡ećerne bolesti u Republici Hrvatskoj je i dalje vrlo visoka te su potrebne intenzivirane aktivnosti u ovom podruÄju zdravstvene zaÅ¡tite kako bi se približili prosjeku EU.


Ključne riječi


Šećerna bolest, smrtnost

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja