Kvaliteta života osoba oboljelih od šećerne bolesti tip 2

Josipa Mikolčević

Sažetak


SAŽETAK

Cilj istraživanja: Istražiti u kojoj mjeri šećerna bolest tip 2 narušava kvalitetu života oboljelih.

Nacrt studije: PresjeÄno istraživanje provedeno je u Službi za internistiÄku djelatnost OB „Dr. Josip BenÄević“ u Slavonskom Brodu.

Ispitanici i metode: Bolesnici Službe za internistiÄku djelatnost OB „Dr. Josip BenÄević“ u Slavonskom Brodu. U studiju je bilo ukljuÄeno 100 bolesnika oboljelih od Å¡ećerne bolesti tip 2. Podatci su se prikupljali putem upitnika s pitanjima. KoriÅ¡tena je metoda osobnog ispitivanja. Prikupljeni su podaci o dobi, razini obrazovanja, braÄnom statusu, mjestu stanovanja te vrsti terapije koju ispitanici uzimaju. Upitnikom se ispituju tjelesne, duÅ¡evne ili druÅ¡tvene posljedice nastale zbog ograniÄenog zdravlja.

Rezultati: Analizom rezultata dobivenih istraživanjem dolazimo do zakljuÄka da Å¡ećerna bolest tip 2 ima veći utjecaj na fiziÄko nego na emocionalno zdravlje oboljelih. Oboljeli se osjećaju u manjoj mjeri ograniÄeni u obavljanju fiziÄkih aktivnosti. Ispitanici koji svoje zdravlje procjenjuju pozitivnije, imaju bolju razinu fiziÄkog funkcioniranja, manje ih fiziÄki ili emocionalni problemi ometaju u druÅ¡tvenim aktivnostima te obavljaju željeni broj aktivnosti.

ZakljuÄak: Kvaliteta života osoba oboljelih od Å¡ećerne bolesti tip 2 od velike je važnosti. O naÄinu na koji će bolesnik održati dobro opće stanje, ovisit će i njegova kvaliteta života. Å ećerna bolest tip 2 ima utjecaja na kvalitetu života, ali pozitivan i odgovoran stav prema bolesti može omogućiti bolju kvalitetu života oboljelih.

 


Ključne riječi


kvaliteta života; šećerna bolest tip 2, kronična bolest

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja