PROGRAM SAMOORGANIZIRANJA MLADIH U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI

Darko Roviš, Zlata Jaška

Sažetak


Cilj rada je prikazati program Samoorganiziranja mladih, njegovo utemeljenje u javnozdravstvenoj politici Primorsko-goranske županije, te praktične smjernice za organizaciju i provedbu programa.

Program je utemeljen na modelu socijalnog razvoja i ima za cilj pružiti mogućnost mladim ljudima da se organiziraju oko aktivnosti slobodnog vremena koje su njima interesantne, ojačati njihove vještine u području samoorganiziranja, projektnog i timskog rada,  osigurati  podršku lokalne zajednice, javno prepoznavanje i nagradu.  Provodi ga interdisciplinarni „Tim za mlade“ u sklopu Projekta zdrave županije Primorsko-goranske regije.

Uspješnom realizacijom programa smanjuje se izloženost rizičnim ponašanjima i povećava privrženost prosocijalnom, zdravom stilu odrastanja.  Tek će se širenjem modela u veći broj zajednica i osiguranjem prilika većem broju mladih ljudi da u njemu sudjeluje, moći očekivati i značajniji doprinos  smanjenju zloupotrebe alkohola i sredstva ovisnosti.

Na području PGŽ od 2003. godine provode se sustavna istraživanja o  rizičnim ponašanjima mladih koji pokazuju zabrinjavajuću prisutnost alkohola u srednjim, ali i osnovnim školama. Uzroci takvog nepoželjnog ponašanja  dijelom leže u društvenoj okolini  tolerantnoj na konzumiranje alkohola i nezadovoljavajućoj ponudi aktivnosti slobodnog vremena.

U okviru Plana za Zdravlje, Primorsko-goranska županija namjerava osnažiti mlade lidere koji žele provoditi projekte kreativnog i prosocijalnog angažmana mladih, usmjerene obogaćivanju svakodnevnih životnih iskustava u njihovoj lokalnoj zajednici.  Prva ovakva inicijativa provedena je 2003 god., a neke od 14 prijavljenih grupa i danas su aktivne kao nevladine organizacije.

Program samoorganiziranja mladih namijenjen je uzrastu od 13 do 25 godina i njegova  osnovna svrha je potaknuti mlade  u stvaralačkom činu, od ideje do realizacje.  Ovaj je pristup proaktivan i usmjeren promicanju zdravlja. Na temelju pozitivnih rezultata,  Tim za mlade, ponovno pokreće program u 2010. i 2011.godini.

Na Županijski natječaj ”Potpora projektima samoorganiziranja mladih u lokalnim zajednicama“ 2010.godine prijavilo se 24 grupa mladih sa svojim projektima.

Prihvaćeno je 20 projekta, realizirano 17. U njima je djelovalo 125 aktivnih članova grupa, sudjelovalo oko 500 mladih, a broj korisniaka njihovih projekata bio je veći od 3.000 osoba.


Ključne riječi


Samoorganiziranje, mladi, prevencija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja