Terapijsko jahanje: odgojno-obrazovne i pedagoške implikacije

Aleksandra Gvozdanović Debeljak, Vesna Buljubašić - Kuzmanović

Sažetak


Sažetak  Terapijsko jahanje razmjerno je poznata, ali još uvijek nedovoljno istražena metoda rada s djecom i mladeži unutar edukacijsko-rehabilitacijskih, odgojno-obrazovnih i medicinskih znanosti. U novije vrijeme snažan poticaj istraživanju ove učinkovite rehabilitacijske metode dali su stručnjaci okupljeni oko udruga i konjičkih klubova koji se profesionalno bave terapijskim jahanjem. Međutim, taj entuzijazam zajednice još uvijek nema većeg odjeka u odgojno-obrazovnoj praksi niti prostora u školskom, po suvremenim nagnućima suradničkom i partnerskom kurikulumu. Stoga je cilj ovoga rada ispitati koliko su učitelji (N=103)  upoznati s terapijskim jahanjem i njihovim učincima na emocionalno-spoznajno, socijalno i motoričko područje razvoja djece. Također analizom učiteljevih spoznaja u praksi definiraju se odgojno-obrazovne i pedagoške implikacije terapijskog jahanja  u školskom kontekstu.

Teorijski dio rada propituje različita polazišta i vidove terapijskog jahanja, raščlanjuje svojevrsnu terminološku zbrku oko definicija i termina vezanih za uporabu konja u terapijske svrhe.

Rezultati istraživanja i njihova interpretacija usmjereni su na odgojno-obrazovnu praksu i afirmaciju terapijskog jahanja u školskom kontekstu kao učinkovite metode u otklanjanju prepreka za učenje i sudjelovanje.  Pedagoške implikacije istraživanja ogledaju se kroz  razvoj partnerskih odnosa  škola i udruga za terapijsko jahanje. Važna odrednica toga  je izobrazba učitelja, stručnih suradnika, ali i roditelja o različitim vidovima rehabilitacije terapijskim jahanjem i njegovim ishodima.

 


Ključne riječi


odgojno-obrazovne implikacije; pedagoške implikacije; škola; terapijsko jahanje; učitelji

Cijeli tekst:

Bez naslova

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja