Provedba projekta „Mentalno zdravlje za sve“

Ana Šare, Stela Klepac-Erstić

Sažetak


Projekt „Mentalno zdravlje za sve“ provodi se s ciljem omogućavanja veće dostupnosti skrbi za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti za korisnike iz većeg dijela županije, s naglaskom na udaljene dijelove županije opterećene niskim socioekonomskim statusom stanovnika i nizom ostalih psihosocijalnih problema. Uključuje psihosocijalni tretman i dijagnostiku osoba sa problemima mentalnog zdravlja, prevenciju mentalnih poremećaja i ovisnosti te izvanbolničko liječenje i rehabilitaciju ovisnika u Benkovcu,  Biogradu n/M, Gračacu, Obrovcu, Pagu i Zadru kroz savjetovališta mentalnog zdravlja. Projekt je osmišljen kao mreža četiri povezane cjeline usmjerene na različite oblike prevencije  mentalnih poremećaja (primarnu, sekundarnu i tercijarnu) s naglaskom na prevenciju ovisnosti: rad savjetovališta za mentalno zdravlje proširenog izvanbolničkim liječenjem ovisnosti i savjetovalištem za onkološke bolesnike (u suradnji s Ligom protiv raka) u šest gradova Zadarske županije; suradnja s Klubom liječenih alkoholičara - uključivanje u rad sa terapijskim grupama; suradnja s TZ „Mondo Nuovo“ i  Udrugom apstinenata za pomoć pri resocijalizaciji Porat usmjerena na rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika; promotivne aktivnosti; obilazak izoliranih i udaljenih mjesta Zadarske županije te ostale aktivnosti s ciljem promocije zdravlja i poticanja razvijanja i usvajanja zdravih stilova života, a u suradnji sa svim partnerskim udrugama.

Ključne riječi


Mentalno zdravlje, prevencija ovisnosti, izvanbolničko liječenje ovisnosti, rehabilitacija ovisnika, savjetovalište za mentalno zdravlje

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja