„Javnozdravstveni značaj Parkinsonove bolesti-prikaz slučaja“

Dijana Štefanec, Zrinka Puharić, Ružica Mrkonjić, Sabina Bis, Jasmin Marjan-Štefoković

Sažetak


Parkinsonova bolest jest kronična progresivna neurodegenerativna bolest središnjeg živčanog sustava. Smatra se da je uzrok Parkinsonove bolesti kombinacija različitih genskih i okolišnih čimbenika. Treći je najučestaliji neurološki poremećaj u čovjeka, a javlja se u 1% osoba starijih od 60 godina. Bolest je učestalija u starijoj životnoj dobi te se 1,5 puta češće javlja u muškaraca nego kod žena. U svijetu trenutno od Parkinsonove bolesti boluje oko dva milijuna ljudi, a pretpostavlja se da bi se taj broj mogao udvostručiti do 2040. godine, što ovu bolest stavlja u područje interesa javnog zdravstva. Najvažniji simptomi Parkinsonove bolesti jesu tremor u mirovanju, mišićna rigidnost, bradikinezija i posturalna nestabilnost. Da bi se mogla postaviti dijagnoza moraju se javiti barem dva od četiri glavna simptoma. Osim navedenih motoričkih simptoma, javljaju se i drugi motorički, ali i nemotorički simptomi. Pozitivan odgovor na terapiju levodopom služi za potvrdu dijagnoze Parkinsonove bolesti. Za Parkinsonovu bolest još uvijek ne postoji lijek, pa je liječenje simptomatsko (farmakološko, fizikalna terapija te kirurško liječenje). U radu je prikazan slučaj pacijentice iz Koprivničko-križevačke županije. 


Ključne riječi


Parkinsonova bolest, javno zdravstvo

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja