UVOÄENJE KODEKSA Å KOLSKOG ODIJEVANJA – PRIMJER DOBRE PRAKSE

Andrea Vukša, Renata Roknić, Ivana Raković, Morana Bilić

Sažetak


Uvod: Povijest Å¡kolskih uniforma seže joÅ¡ u 19. stoljeće. Iako je njihova prvotna namjena bila da Å¡tite odjeću djece od prljanja tintom i kredom, s vremenom se prepoznalo da imaju i pozitivne utjecaje na samo ponaÅ¡anje djece. PoboljÅ¡anje discipline u razredu, smanjenje uÄestalosti nasilja, poÅ¡tivanje profesora, podizanje samopoÅ¡tovanja i samopouzdanja samo su neki od dobrobiti noÅ¡enja uniforme. Hrvatske Å¡kole jedne su od rijetkih u Europi koje nemaju uniforme, a osnovna Å¡kola Jurja Dalmatinca u Å ibeniku može se pohvaliti kao prva Å¡kola u Hrvatskoj koja je uvela obavezan kodeks odijevanja za sve uÄenike. Svrha ove studije bila je ispitati stavove uÄenika osnovne Å¡kole Jurja Dalmatinca o obaveznom kodeksu Å¡kolskog odijevanja te postoje li eventualne spolne razlike u percipiranju kodeksa odijevanja.

Metoda: Za potrebe istraživanja izraÄ‘en je kratki anketni upitnik koji se sastojao od tri pitanja općih informacija i devet tvrdnji koje su uÄenici procjenjivali na skali od 1 do 5. U istraživanju je  sudjelovalo 100 uÄenika 4., 5. i 6. razreda Osnovne Å¡kole Jurja Dalmatinca u Å ibeniku, 48% djevojÄica i 52% djeÄaka.

Rezultati: UtvrÄ‘en je pozitivan stav uÄenika prema noÅ¡enju Å¡kolskih uniformi (majica). Velik broj ispitanih uÄenika u većoj mjeri zadovoljno je s kodeksom odijevanja, navodi da osjeća jednakost i općenito se bolje osjeća u Å¡koli. Manji broj ispitanika smatra da ima viÅ¡e prijatelja u Å¡koli i da se druži s viÅ¡e vrÅ¡njaka u razredu.

ZakljuÄak: UvoÄ‘enje kodeksa odijevanja u osnovne Å¡kole bi eventualno uspostavilo sustav obrazovanja u kojem će se djeca isticati po svojoj sposobnosti, trudu, dobrim rezultatima i ocjenama, a ne po stilu odjevanja.


Ključne riječi


stavovi, školske uniforme, kodeks školskog odijevanja, zadovoljstvo učenika

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja