Stavovi mladih prema ovisnosti

Ella Zimmermann, Mara Županić

Sažetak


Na uzorku od 113 ispitanika provedeno je istraživanje s općim ciljem utvrđivanja stavova mladih prema ovisnostima. Analizirajući podatke dolazimo do saznanja da su sredstva ovisnosti danas široko rasprostranjena i lako dostupna. Mladi se sve ranije susreću sa sredstvima ovisnosti, dobro su informirani o štetnim posljedicama, svjesni su opasnosti koje donosi ovisnost, navode da se mogu zabaviti bez sredstva ovisnosti no i dalje nepromišljeno i često posežu za istim.Vrlo kritički ocjenjuju alkoholizam kao bolest, priznaju da padaju pod utjecaj vršnjaka kada je u pitanju konzumacija opojnih sredstava. Zabrinjavajući je podatak da je više ispitanika konzumiralo marihuanu nego duhanske proizvode. Uspoređujući rezultate sa drugim istraživanjima zaključujemo da trend konzumiranja sredstava ovisnosti iz godine u godinu sve više raste. Mladi smatraju da se što ranijom edukacijom, savjetima, razgovorom, odgojem te uključivanjem u razne aktivnosti uvelike može pridonijeti smanjenju javnozdravstvenog globalnog problema ovisnosti.


Ključne riječi


mladi, ovisnost, opojna sredstva, alkohol

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja