Analiza dostupnosti ginekoloških pregleda ženama s tjelesnim invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Željka Draušnik, Tomislav Benjak

Sažetak


Hrvatski zavod za javno zdravstvo je poÄetkom 2016.g. elektronskim putem proveo anketiranje bolnica, domova zdravlja, privatnih ginekoloÅ¡kih ordinacija te poliklinika i trgovaÄkih druÅ¡tava u Republici Hrvatskoj o broju ginekoloÅ¡kih stolova prilagoÄ‘enih ženama s invaliditetom u njihovim ginekoloÅ¡kim ordinacijama.

Na anketu su odgovorile sve bolnice i domovi zdravlja te neÅ¡to manje od polovine privatnih ginekoloÅ¡kih ordinacija te poliklinika i trgovaÄkih druÅ¡tava sa ginekoloÅ¡kom djelatnošću.

Ukupan broj ginekoloških stolova prilagođenih ženama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj na temelju ovog istraživanja je 242, odnosno 3,6 stolova na 1.000 žena s tjelesnim invaliditetom.

U RH, kao i u svijetu, žene s tjelesnim invaliditetom se suoÄavaju s poteÅ¡koćama u svim aspektima svog života. Ovo istraživanje je pokazalo da i u koriÅ¡tenju zdravstvene zaÅ¡tite, konkretno ginekoloÅ¡kih pregleda, vrlo Äesto ne mogu samostalno koristiti svoja prava, a Å¡to ima velike posljedice na njihov daljnji život.


Ključne riječi


ginekološki stol, tjelesni invaliditet

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja