Škole koje promoviraju zdravlje nasuprot zdravstvenom odgoju u školama

Irena Kovačević Kovačević, Lijana Zaletel-Kragelj, Gordana Pavleković, Valentina Krikšić, Štefanija Ozimec Vulinec, Boris Ilić

Sažetak


 

Pozadina. Škole su prirodno i povoljno okruženje za promicanje zdravlja. Upravo se u školama, zajedničkim radom učenika, nastavnika i roditelja može osigurati temelj zdravog načina života i rada. Aktivnosti u promicanju zdravlja u školama usmjerene su razvoju vlastitog samopoštovanja, ali i poštovanja drugih, u okruženju mira i sigurnosti, razumijevanja i podrške.

Cilj. Cilj rada je na osnovu proučene literature usporediti značajnosti škole koje promovira zdravlje, u odnosu na zdravstveni odgoj u školama.

Metode. Sustavnim pregledom literature iz PubMed baze podataka i drugih izvora, učinjena je usporedba dvaju načina promicanja zdravlja u školama. Jedan podrazumijeva škole koje promiču zdravlje, dok drugi sadrži zdravstveni odgoj kao predmet u školskom kurikulumu.

Rezultati. Škola koja promiče zdravlje temelji se na modelu zdravlja koji uključuje interakciju fizičkog, mentalnog i socijalnog aspekta. Naglašava širi pogled i ulogu školskih zdravstvenih službi, a to uključuje i napore za integriranom službom unutar koje i nastavni programi i učenici postaju ravnopravni sudionici. Zdravstveni odgoj je mjera zdravstvene zaštite kojom se, putem razvijanja zdravog i mijenjanja štetnog zdravstvenog ponašanja te podučavanjem i širenjem informacija o zdravstvenim postupcima, postiže unapređenje zdravlja, sprječavanje te liječenje i ublažavanje posljedica bolesti.

Zaključak. Promicanje zdravlja ima šire značenje i  sveobuhvatna je aktivnost usmjerena na cjelokupno društvo i njegove institucije. Škola koja promiče zdravlje neprestano osnažuje svoje kapacitete kao mjesto zdravog življenja, učenja i rada. Zdravstveni odgoj predstavlja jedno specijalizirano područje stručno-zdravstvene djelatnosti u sustavu zdravstva, socijalne zaštite, općeg odgoja i obrazovanja.

 


Ključne riječi


promicanje zdravlja, škola koja promiče zdravlje, zdravstveni odgoj, zdrave škole

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja