Ugroženost nedržavnih manjina šećernom bolešću

Borna Pleše, Renata Kutnjak-Kiš, Andrea Marić

Sažetak


Nejednakosti u zdravlju manjina u razvijenim zemljama i onima u tranziciji kritiÄna je tema javnog zdravstva u posljednjih nekoliko desetljeća. Nedržavne manjine posebno su ugrožene, o Äemu govore i brojna istraživanja koja prikazuju zabrinjavajuću sliku socijalne iskljuÄenosti, težeg pristupa zdravstvenoj zaÅ¡titi te informacijama o prevenciji bolesti i ozljeda. Stope Å¡ećerne bolesti tipa 2 meÄ‘u takvim manjinama nerijetko su viÅ¡estruko veće od općih stopa unutar državnih granica u kojima žive, stoga je prevencija i lijeÄenje u tim populacijama od kritiÄne važnosti za sprjeÄavanje pogorÅ¡anja i smanjenju nejednakosti u zdravlju. U Republici Hrvatskoj  romska populacija najmnogobrojnija je nedržavna manjina, no toÄne stope Å¡ećerne bolesti  meÄ‘u tom populacijom nisu poznate. Cilj ovoga rada je, koristeći srodne primjere ugroženosti nedržavnih manjina Å¡ećernom bolešću, pokazati nužnost utvrÄ‘ivanja prave slike o Å¡ećernoj bolesti meÄ‘u Romima te provedbe viÅ¡e razine prevencije i zdravstvene zaÅ¡tite koja će biti prilagoÄ‘ena njihovom druÅ¡tvenom i kulturnom kontekstu te vrijednostima.

Ključne riječi


Dijabetes tipa 2, šećerna bolest, zdravstvene nejednakosti, nedržavne manjine

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja