Å ećerna bolest kao kroniÄna bolest – potreba redefiniranja modela pružanja skrbi

Marko Brkić, Mirjana Pibernik-Okanović

Sažetak


Tradicionalnim modelom zdravstvene skrbi, prilagoÄ‘enim lijeÄenju akutnih bolesnih stanja, nije moguće optimalno zbrinuti osobe koje boluju od Å¡ećerne bolesti. Kako bi se poboljÅ¡ala regulacije bolesti, te unaprijedila kvaliteta života bolesnika i osobna kontrola nad zdravljem, potrebno je redefinirati odnos lijeÄnik-bolesnik. Tradicionalni, lijeÄniku usmjeren pristup, obilježen izradom plana lijeÄenja za bolesnike i poticanjem  njihova pristajanja uz preporuke, nastoji se zamijeniti bolesniku usmjerenim pristupom koji se oslanja na autonomiju, aktivno sudjelovanje, osnaženost bolesnika za donoÅ¡enje informiranih odluka, te suradnu skrb o Å¡ećernoj bolesti. Podaci istraživanja potvrÄ‘uju da implementacija modela osnaživanja bolesnika pozitivno doprinosi zdravstvenom samozbrinjavanju i zdravstvenim ishodima u bolesnika koji boluju od Å¡ećerne bolesti.

Ključne riječi


Šećerna bolest, bolesniku usmjerena skrb, osnaživanje bolesnika, edukacija bolesnika, samozbrinjavanje

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja