Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj

Katja Erjavec, Tamara Poljičanin, Urelija Rodin, Ratko Matijević

Sažetak


Gestacijski dijabetes najÄešći je metaboliÄki poremećaj u trudnoći koji zahvaća i do 15% trudnica diljem svijeta. Prevalencija ove bolesti znaÄajno se razlikuje izmeÄ‘u promatranih populacija jer ovisi o brojnim Äimbenicima, a u Europi iznosi 2-6%. U Hrvatskoj imamo mogućnost praćenja pojavnosti gestacijskog dijabetesa na cjelokupnoj trudniÄkoj populaciji putem podataka iz prijava poroda koji se objavljuju svake godine u Hrvatskom zdravstveno-statistiÄkom ljetopisu. Prema podatcima iz Ljetopisa, uÄestalost gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj se u posljednjih 10 godina povećala 4 puta, s 0.93% 2005. godine, na 2.23% 2010. te 4.67% 2014. godine. Razlozi porasta prevalencije gestacijskog dijabetesa jesu povećanje uÄestalosti glavnih riziÄnih Äimbenika za razvoj gestacijskog dijabetesa, zatim snižavanje graniÄne vrijednosti glukoze u krvi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa prema najnovijim smjernicama te kvalitetnije i pouzdanije popunjavanje podataka u prijave poroda. U budućnosti je važno kontinuirano raditi na daljnjem poboljÅ¡anju kvalitete prijava poroda te komplementarno provoditi druga istraživanja o gestacijskom dijabetesu.


Ključne riječi


Gestacijski dijabetes, prevalencija, prijava poroda, epidemiologija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja