Analiza stanja ljudskih resursa u sustavu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti u Hrvatskoj

Vesna Štefančić, Damir Ivanković, Tamara Poljičanin

Sažetak


Ovaj rad predstavlja analizu stanja ljudskih resursa u sustavu zdravstvene zaÅ¡tite osoba sa Å¡ećernom bolesti, s naglaskom na odnos broja oboljelih i brojadijabetologa u specijalistiÄko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaÅ¡titi. Ovi su odnosi promatrani kroz nekoliko modela skrbi za osobe oboljele od raznih oblika Å¡ećerne bolesti u skladu s postojećim ljudskim resursima u sustavu. Tek na osnovi analize ljudskih resursa, opterećenja bolešću i predviÄ‘anja budućih trendova  moguće je planirati intenzitet i kvalitetu skrbi te planirati vlastite smjernice ili pridržavanje postojećima. TakoÄ‘er, analiza i upravljanje ljudskim resursima omogućava planiranje i kontroliranje epidemije bolesti te implementaciju i evaluaciju programa za intenziviranje skrbi s ciljem poboljÅ¡anja zdravstvenog statusa oboljelih te smanjenja troÅ¡kova lijeÄenja komplikacija Å¡ećerne bolesti.


Ključne riječi


Analiza ljudskih resursa, šećerna bolest, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, Hrvatska

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja