Šećerna bolest u Republici Hrvatskoj – epidemiologija i trendovi

Damir Ivanković, Tamara Poljičanin

Sažetak


Å ećerna bolest predstavlja jedan od vodećih javnozdravstvenih problema i izazova, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Cilj je ovoga Älanka dati pregled epidemiologije i trendova Å¡ećerne bolesti u Hrvatskoj te usporedbu sa zemljama u okruženju. ÄŒlanak takoÄ‘er donosi pregled alata za javnozdravstveno praćenje i upravljanje Å¡ećernom bolesti, kao i komentar na neke nedavne intervencije. Hrvatska je zemlja sa srednjom prevalencijom Å¡ećerne bolesti, u usporedbi sa zemljama u okruženju ,no suoÄeni smo s epidemijom Å¡ećerne bolesti i svim opterećenjima koja ona nosi za pojedinca i za druÅ¡tvo. Alati u vidu strateÅ¡kih dokumenata i informacijskih rjeÅ¡enja jesu dostupni, no za njihovo optimalno provoÄ‘enje i iskoriÅ¡tavanje potrebno je inzistirati na suradnji i unaprjeÄ‘enju interoperabilnosti na svim razinama.


Ključne riječi


Šećerna bolest, epidemiologija, prevalencija, trendovi, registar, CroDiab

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja