Prehrana Dojilja

Mirna Žulec, Dijana Bogati, Zrinka Puharić, Tamara Salaj, Ksenija Eljuga, Marina Friščić

Sažetak


Pravilna i uravnotežena prehrana s odgovarajućim unosom svih potrebnih nutrijenata važna je za optimalan rast i razvoj dojenčeta, ali i za zdravlje rodilje. Anketnim upitnikom provedeno je istraživanje među skupinom dojilja, od poroda do starosti djeteta od 6 mjeseci, s ciljem dobivanja uvida u njihove životne i prehrambene navike. Metodama deskriptivne statistike, te uspoređujući rezultate sa sličnim istraživanjima drugih zemalja dobivene su neke sličnosti, ali i odstupanja. Potvrđen je važnost pravilne prehrane i zdravih navika, te  njihova pridržavanja.


Ključne riječi


dojilje, pravilna prehrana, nutritivne potrebe, namirnice

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja