UPRAVLJANJE KVALITETOM U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVLJE SUBOTICA

Morana Miković, Gordana Petrović, Draga Kolar

Sažetak


Značaj preventivne medicine je u definiciji njenog delovanja u pravcu što sveobuhvatnijeg saznanja o kvalitetu životne sredine, a posebno o čoveku koji može da ima uticaja u pozitivnom ili negativnom smislu na svoje zdravlje. Kao nosilac preventivno medicinskih delatnosti, Zavod za javno zdravlje Subotica aktivno učestvuje u potenciranju korisnih i suzbijanju ili eliminisanju štetnih uticaja po zdravlje čoveka. Nastojeći da održi i unapredi kontinuitet dobre laboratorijske prakse i sistem kvaliteta u oblasti svih oblika preventivne medicine, rukovodstvo Zavoda za javno zdravlje Subotica se opredelilo za primenu međunarodno priznatih standarda iz oblasti kvaliteta (ISO 9001 i ISO/IEC 17025).


Ključne riječi


preventivna medicina, javno zdravlje, kvalitet, principi menadžmenta kvalitetom

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja