Redovito izvješćivanje iz zdravstvene djelatnosti dostupno javnosti (Public Procurable Ordinarily Reports of Health Care Activities)

Autor(i)

  • Hrvoje Tiljak Š kola zdravlja Andrija Š tampar

Sažetak

Da sam ministar zdravstva jedan dan donio bih odluku o obavezi redovitog javnog izvješćivanja o svim podacima iz zdravstvene djelatnosti osim osobnih podataka pacijenta.  Ta odluka izvire iz postavki:Kada nema dovoljno financijskih sredstava za zdravstvo i kad je potrebna racionalizacija, pravednost postaje izuzetno važna.  HZZO je fond za osnovno zdravstveno osiguranje koji se oslanja na solidarnost i uzajamnost.Svi sudionici u sustavu zdravstva   - korisnici usluga, zdravstveni djelatnici, zdravstvene ustanove i osiguravajuća društva imaju svoj dio odgovornosti za zdravstvenu djelatnost.Hrvatski zdravstveni standard se određuje u suglasju mogućnosti i potreba, a na temelju iskustvenih podataka koji se strukturirano i redovito prikupljaju.Ta odluka uključuje redovito publiciranje određenih podataka, a osobito:Sustavnog,   jednostavnog i razumljivog   informiranja o pravima pacijenta i osiguranika zdravstvenog osiguranja kod svake promjene zakona i pravilnika  Prosječnog osobnog izdvajanja za zdravstvo u osnovnom osiguranjuProsječnog koštanja pojedinih zdravstvenih postupaka: koštanja zdravstvenih usluga i naknada za bolovanje tijekom ugrožene trudnoće; koštanja bolničkog liječenja, medicinskog materijala, medicinske rehabilitacije i bolovanja kod AMI sa ugradnjom stenta; jednogodišnjim liječenjem dijabetičkog bolesnika inzulinom uključujući koštanje lijekova prepisanih na recept, aparata i trakica za samokontrolu te usluga različitih zdravstvenih djelatnika; i sličnoProsječnog osobnog korištenje sredstava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja po dobnim skupinama i po županijamaBroja ugovorenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja sa pojedinim ustanovamaBroja usluga pojedinih zdravstvenih ustanova prema uobičajenoj specifikacijiBroja usluga ugovornih liječnika primarne zdravstvene zaštite prema uobičajenoj specifikacijiBroja usluga ljekarni obavljenih za potrebe zdravstvenog osiguranjaBroju rješenja i ishodu rješenja Liječničkih povjerenstava HZZO po ispostavamaStope bolovanja po pojedinim profesionalnim djelatnostima i po županijamaProsječnog iznos potrošenog za lijekove propisane na recept osnovnog osiguranja po dobnim skupinama i županijamaProsječnog troška njege u kući po županijamaProsječnog troška za ortopedska   pomagala po dobnim skupinama i po županijama

Author Biography

Hrvoje Tiljak, Š kola zdravlja Andrija Š tampar

Hrvoje TiljakŠ kola zdravlja Andrija Š tampar

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Da sam ministar zdravstva jedan dan