Medicinski časopisi

Autor(i)

  • Jelka Petrak

Sažetak

Svi koji se bave medicinom, a to se višekratno spominjalo i u ovoj kolumni, govore o neprestanom porastu broja objavljenih radova, poglavito u medicinskim časopisima. Svaki objavljeni rad izložen je prosudbi i oni koji ga pročitaju donose odluku jesu li informacije koje pojedini rad sadržava korak naprijed u rasvjetljavanju i rješavanju postavljenoga problema. Od tih se informacija može krenuti dalje, one ponekad mogu biti uporišno ili referentno mjesto u daljnjim istraživanjima, one mogu pomoći u donošenju ispravne kliničke odluke itd. Svaki objavljeni rad poziva se na radove koji su mu prethodili, ako su u njima objavljene informacije korištene na bilo koji način. U tekstu je to vidljivo najčešće kao brojčana naznaka ili prezime autora na onome mjestu gdje se preuzima, odnosno navodi tuđe djelo, a potpuni podaci nalaze se uvijek u literaturi koja se popisuje na kraju teksta. Tako se stvaraju veze među radovima i lanci koji povezuju prethodno i tekuće. Kad je nečiji objavljeni rad prepoznat na taj način, to je dokaz djelatnoga doprinosa pojedinoga autora istraživanju u nekome području, odnosno dokaz odjeka koji je njegov rad imao u znanstvenoj ili profesionalnoj zajednici. To znači biti citiran!  

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Osvrti