Vodeći zdravstveni problemi preventivno pregledanih osoba starijih od 50 godina na zagrebačkom području u 2005. godini (The Leading Health Problems of Persons Age 50 and Older Undergoing Preventive Medical Examination in the Zagreb Area in 2005)

Autor(i)

  • Goran Perko Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba
  • Vanja Tešić

Ključne riječi:

medicinsko-preventivni pregled, Izvješće, osiguranik, stariji od 50, Zagreb

Sažetak

CILJ: Prikazati vodeće zdravstvene probleme preventivno pregledanih osiguranih osoba starijih od 50 godina na zagrebačkom području, koji su prošli besplatan preventivni pregled u liječničkoj ordinaciji i pripadajući biokemijski laboratorij. ISPITANICI I METODE: Osigurane osobe starije od 50 godina koje nisu bili kod izabranog liječnika opće / obiteljske medicine najmanje 3 godine. Rezultati su dobiveni analizom 1932 individualna obrasca “Izvješće o provedenim preventivnim sistematskim pregledima osiguranih osoba starijih od 50 godina†koji su pristigli od 247 ugovorenih doktora opće/obiteljske medicine iz Grada Zagreba i Zagrebačke županije u 2005. godini.  REZULTATI: U odnosu na spol preventivno pregledanih osiguranika, 48,34% su činile žene, a 51,45% muškarci. Analiza suspektnih novootkrivenih bolesti prema zastupljenosti skupina dijagnoza (MKB – X revizija) ukazuje na najveću zastupljenost skupine endokrinih bolesti (E00-E90) s udjelom od 39,19% i cirkulacijskih bolesti (I00-I99) s udjelom od 38,01%, u ukupno 1105 dijagnoza na koje se posumnjalo prilikom preventivnog pregleda. Palpatorni pregled dojki koji je učinjen u ukupno 999 osiguranica otkrio je suspektan čvor u njih 8,90%. Nespecifični znakovi zloćudnih bolesti evidentirani su u 23,19% osiguranika (N=448), koji su upućeni na daljnju dijagnostičku i kurativnu obradu. Od ukupno 1889 osiguranika s izmjerenim sistoličkim tlakom 28,43% ih je imalo vrijednosti iznad 140 mmHg, a 22,76% je imalo dijastolički tlak iznad 90 mmHg. Od laboratorijskih nalaza hiperglikemija je utvrđena u 13,81% od ukupno 1846 preventivno pregledanih osoba kojima je izmjerena glikemija,a gledano u odnosu na spol, oštećen metabolizam glukoze ustanovljen je u 16,28 % muškaraca i 11,26 % žena. U okviru preventivnih pregleda kod 27,63% osiguranika od ukupno njih 1918 s izračunatim indeksom tjelesne mase (ITM) ustanovljena je debljina. Test na okultno krvarenje u stolici, proveden kod 876 osiguranika, bio je pozitivan u njih 8,79%. Iz osobne anamneze 1062 preventivno pregledanih osiguranika za koje postoje podaci o uzimanju alkohola vidljivo je kako njih 22,32% konzumira 2 do 3 alkoholna pića tjedno. Doktori opće/obiteljske medicine nakon preventivnog sistematskog pregleda osigurane osobe poduzeli su ukupno 2347 određenih zdravstvenih mjera. Od ukupnog broja liječničkih intervencija, savjet je dat u 39,24% slučajeva, 19,22% otpada na dodatne pretrage, a upućivanje na specijalistički pregled čini 18,79%. ZAKLJUčAK: Provedba medicinsko-preventivnih pregleda kod osoba starijih od 50 godina omogućuje pravovremeno utvrđivanje čimbenika rizika za razvoj kroničnih masovnih bolesti kao i njihovo rano otkrivanje, što bitno utječu na produljenje trajanja života i na njegovu kvalitetu.

Author Biography

Goran Perko, Zavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Goran PerkoZavod za javno zdravstvo Grada Zagreba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi