Vodeći multifaktorijalni gerijatrijski sindromi u starijih osoba - „4 N” u gerijatriji (The Leading Multifactorial Geriatric Syndromes in the Elderly – The 4 Ns in Geriatrics)

Autor(i)

  • Goran Perko Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Spomenka Tomek-Roksandić Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Diana Mihok Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Ana Puljak Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Hrvoje Radašević Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba
  • Branimir Tomić Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Sažetak

Gerontološko - demografske projekcije za Hrvatsku ukazuju kako će udio osoba   starijih od 60 godina u ukupnom stanovništvu, od visokih 21.5 % u 2002.godini doseći čak 30 % u 2025. godini. Kontinuirano gerontološko praćenje, proučavanje i analiza zdravstvenih potreba starijih ljudi u   Gradu Zagrebu ukazuje na rastući višestruki gerijatrijski morbiditet starijih osoba i porast staračkog morbiditeta i mortaliteta, uzrokovanog najvećim dijelom navedenim preventabilnim sindromima uz opadanje funkcionalne sposobnosti individualnih gerijatrijskih bolesnika.U gerijatriji postoje četiri glavna multifaktorijalna sindroma - „4 N†u gerijatriji, koja se specifično javljaju u starijih bolesnika. Navedeni sindromi se često pojavljuju povezano, a mogu biti uzrok i posljedica drugih sindroma u gerijatrijskih bolesnika. Vodeća četiri sindroma u gerijatriji koja su zajednička velikom broju bolesti koje se javljaju u starijoj životnoj dobi odnosi se na nepokretnost – gerijatrijski imobilizacijski sindrom u starijih osoba, slijedi nestabilnost kao glavni uzrok ozljeda i padova u starijoj životnoj dobi, zatim nesamostalnost sa sve većim udjelom demencija i Alzheimerove bolesti u najstarijih starijih osoba te nekontrolirano mokrenje tj. inkontinenciju u gerijatrijskih bolesnika.

Author Biographies

Goran Perko, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Goran PerkoCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Spomenka Tomek-Roksandić, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Spomenka Tomek-RoksandićCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Diana Mihok, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Diana MihokCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Ana Puljak, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Ana PuljakCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Hrvoje Radašević, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Hrvoje RadaševićCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Branimir Tomić, Centar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Branimir TomićCentar za gerontologiju ZZJZGZ – Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za zaštitu zdravlja starijih osoba

Downloads

Objavljeno

2006-10-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi